Kompetens

Våra konsulter har en lång och bred erfarenhet av branchen. Vi har medverkat i projekt som täcker allt från finmekanik till stora anläggningar.

Envisions åtaganden omfattar både projektledning och konstruktionsansvar men även resurshjälp i det vardagliga konstruktionsarbetet.

Våra kompetensområden är:

  • Projektledning
  • Maskinkonstruktion
  • Rör och anläggningskonstruktion
  • Tryckkärlsdirektivet
  • Manualer och instruktionsböcker

Bland våra kunder finns:

kundloggor2014